Sárisáp Község honlapja

Rendeletek

 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a település hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről
 

20/2012.(VIII.9.)

A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet

18/2006.(IX.27.)

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2006.(IX.27.) önkormányzati rendelete Sárisáp Község Helyi Építési Szabályzatáról az 1/2012.(I.19.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe fogllava.

Sárisáp Község településszerkezeti terve a 18/2000.(XII.21.), a 72/2006.(IX.22.), valamint a 2/2012.(I.18.) önkormányzati határozatok egyesített mellékletei.

19/2011. (IX.15.) A települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról
2/2012.(II.2.)

Önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól

11/2010. (VIII.12.)

A közművelődési helyi feladatokról

24/2011. (XII.1.)

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

16/2010. (XII.22.)

A helyi iparűzési adóról

36/2005. (X.20.)

Az első lakáshoz jutok támogatásáról

25/2012. (IX.20.)

A helyi állattartás szabályairól

3/2012.(II.2.)

A közterületek használatáról

22/2005. (IX.22.)

A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

14/2005. (IV.28.)

A helyi hulladékgazdálkodási tervezésről

13/2010. (XII.2.)

A magánszemélyek kommunális adójáról

  1/2005. (II.17.)

A telekadóról

14/2002. (VI. 27.)

Az épített környezet alakításáról és védelméről a településkép védelme érdekében

13/2002. (VI. 27.)

Az elővásárlási jog megalapításáról

17/2010. (XII.22.)

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról hulladékkezelési

24/2001. (XI.29.)

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről

26/2012.(X.18.)

Az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről

9/2001. (V.31.)

Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló-és rakodóhely megváltásáról

21/2012. (VIII.9.)

A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

 1/2011.(II.03.)

Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól