Sárisáp Község honlapja

Kötelező közzétételi kötelezettség

 
 
 
 
Nettó 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződések közzététele
Orvosi rendelő közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
Építési szerződés - 4-ÉPV Kft.
Építési szerződés - Wagner Solar Hungáris Kft.
Megbízási szerződés - Nyergesi Kft.
Hirdetmény a szerződés teljesítéséről