Sárisáp Község honlapja

Hatósági hirdetmények

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (1) bekezdése szerint ha a hatósági határozatot tartalmazó postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik, a határozat hirdetményi úton történő közlésének van helye. A hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára ki kell függeszteni, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren és a hatóság internetes honlapján közzé kell tenni. A döntés kifüggesztésének és az internetes honlapon való megjelentetésének azonos napon kell megtörténnie. A Ket. 78. § (6) bekezdése szerint hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.