Sárisáp Község honlapja

Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola

 

Az intézmény alaptevékenysége
Személyi feltételek
Az iskola rövid bemutatása
Tanulói összetétel
Alapítvány
Középfokú iskolák értesítési kötelezettségének teljesítése

Székhelye, címe: 2523 Sárisáp, Fő u. 97.
Telefon: (33) 518-323; Tel/Fax: (33) 518-324
Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Intézményvezető: Kollár Mária
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Az intézmény alaptevékenysége:

    8 osztályos általános iskolai nevelés és oktatás,
    szlovák nemzetiségi nyelvoktatás,
    tanulószobai ellátás,
    fejlesztő pedagógiai ellátás,
    szervezett étkeztetés.

Alapító okirat kelte: 2014. szeptember 1.

Személyi feltételek:

Az iskola dolgozóinak száma jelenleg 22 fő. (2017. szeptember 1.)
A nevelő-oktató munkát 18 pedagógus látja el, 9 fő tanító, 9 tanár.
Kollár Mária intézményvezető – fejlesztő pedagógus
Csicsmann János intézményvezető-helyettes – történelem, földrajz
Kurinyeczné Trexler Márta intézményvezető-helyettes – történelem
Hevesi Lajosné – tanító, 1. o. osztályfőnök
Héjasné Lovasi Anna – tanító, technika, 2. o. osztályfőnök
Pupné Szatai Márta – tanító, rajz, 3. o. osztályfőnök
Hidasiné Horváth Anna – tanító, szlovák, népismeret, 4. o. osztályfőnök
Vargáné Urbanics Mária – angol, testnevelés, 5. o. osztályfőnök
Dr. Maradi Attiláné – matematika, kémia, technika, 6. a osztályfőnök
Hunyadiné Dombovári Éva – német, magyar, 6. b osztályfőnök
Huberné Kisgyőri Katalin – szlovák, népismeret, 7. o. osztályfőnök
Kotyka Gáspárné – fizika, matematika, technika, testnevelés, etika, 8. o. osztályfőnök
Cserhalmi Szilvia – tanító, tanulószoba, fejlesztés
Farkas Erika – biológia, természetismeret, technika, tanulószoba
Farkas Lászlóné – magyar, ének, tanulószoba
Patos Ildikó – tanító, testnevelés, technika, tömegsport
Pflugerné Tolnay Tímea – munkaközösség-vezető, tanító, ének, tanulószoba
Zgyerka Mónika – szlovák, népismeret, informatika
Óraadó:
Gajó-Vecsera Tünde – gyógypedagógus.
 
Egy iskolatitkár és két technikai dolgozó segíti munkánkat.
A nevelőtestület munkához való viszonya, munkafegyelme, szakmai felkészültsége jó. A pedagógusok igénylik, és szívesen részt vesznek a különböző szakmai továbbképzéseken, melyek tapasztalatait munkájuk során hasznosítják.
 
.Az iskola rövid bemutatása
 
Az iskola épülete a község szívében, nyugodt, csendes helyen ad otthont gyermekeink neveléséhez, oktatásához.
A tanítás három különálló - egy telken épült - épületben folyik. Az épületeket összekötő, fákkal övezett udvar és szabadtéri sportpályák ideális mozgáslehetőséget biztosítanak tanulóink számára. A tornaterem az egészséges sportolás, játék színtere.
A nevelő-oktató munka 13 tanulócsoportban folyik. 9 tanulócsoportban (osztályban) oktatjuk az általános iskoláskorú tanulókat. Emellett két alsó tagozatos napközi és egy felső tagozatos tanulószobai csoport működik. Egy tanulócsoportban fejlesztő pedagógiai munka folyik. A logopédiai ellátás megoldott. 
Községünk szlovák nemzetiségi múlttal és hagyománnyal rendelkezik. Az itt élő nemzetiség helyzetét, a megyei viszonyokhoz hasonlóan, a betelepítések alapozták meg, lakóinak egy része megőrizte szlovákságát. A nemzetiségi lét vezéreszméje a nyelv. Ennek megőrzésében ma az iskola játssza a főszerepet.
A szlovák nemzetiségi múlt és hagyomány megőrzése, a nemzetiségi nyelv elsajátítása érdekében iskolánkban szlovák nyelv oktatása folyik.
Diákjainknak - a szlovák nyelv tanulása mellett - a német, illetve az angol nyelvet oktatjuk.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a tehetségek kibontakoztatására, és a nehezen haladók felzárkóztatására.
Iskolánkban a nevelés-oktatás a gyermeki személyiség figyelembevételének elvére épül, korszerű, szilárd alapismereteket, általános műveltséget megalapozó tudást nyújt.
Célunk, hogy - az alapkészségek kialakítása, fejlesztése, megszilárdítása, a tanulók személyiségének minél szélesebb kibontakoztatása révén - az iskolát elvégző diákjaink rendelkezzenek azzal a tudásanyaggal, ami a különböző intézményekben a továbbtanuláshoz, valamint a társadalmi beilleszkedéshez szükséges.
Az iskolai könyvtárunk önálló helyiségben működik. Jelenleg 3123 db könyv jelenti az iskolai könyvtár állományát, nagy szükség van a könyvállomány gyarapítására, a könyvtár folyamatos fejlesztésére.
Az iskola 27 db hálózatba kötött számítógéppel rendelkezik. Valamennyi gép csatlakozik az internet hálózathoz. Felsős tantermeinkben interaktív táblák vannak, internet hozzáféréssel.
Kapcsolatban állunk a dorogi Erkel Ferenc Állami zeneiskolával. A "C" épületben heti két alkalommal helyet biztosítunk a zenét tanuló diákjainknak.
 
Tanulói összetétel (2017. szeptember 1.)
Tanulócsoportok száma: 13 (9 osztály + 2 alsós napközis-, 1 felsős tanulószobai-, és 1 fejlesztő pedagógiai csoport).
Tanulóink száma: 175 fő.
Szakkörök és előkészítők: magyar, matematika, alsós és felsős szlovák néptánc, sportkör.

Alapítvány

"A sárisápi gyermekek jövőjéért" Alapítvány
2523 Sárisáp, Fő u. 97.
Adószám: 18606704-1-11
Tel.: 33/518-323
 Az alapítvány bankszámla száma:
 58600434-12003165

1996. május 14-én - a sárisápi Általános Iskola igazgatójának kezdeményezésére - a pedagógusok közössége és a támogatók alapítványt hoztak létre.
 Az alapítvány elnevezése "A sárisápi gyermekek jövőjéért".

Az alapítvány célja:

 • A sárisápi Általános Iskola szellemi és kulturális hagyományainak ápolása és bővítése
 • A tanulók harmonikus szellemi és testi fejlődését segítő programok támogatása, a magas színvonalú oktatáshoz szükséges vizuális, kommunikációs háttér megteremtése.
 • A tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíjszerű támogatása, a kiemelkedően tehetséges tanulók magasabb színvonalú fejlődésének elősegítése.
 • A gyermekek eltérő szociális helyzetéből adódó művelődési hátrányok kiegyenlítése, a felzárkóztató, differenciált foglalkozások támogatása.
 • A nevelő-oktató munka technikai, dologi, létesítményi feltételeinek fejlesztése.
 • Az iskolai programokhoz kapcsolódó eszközigény biztosítása, a szakköri sportköri és egyéb szabadidős tevékenységek anyagi támogatása, eszköztárának bővítése.
 • A tanulók részére szervezett vetélkedők, tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, sportversenyek, tanulmányi kirándulások, táborozások stb. támogatása.
 • A számítástechnikai képzés kifejlesztése, szakirodalmi háttér kialakítása.
 • A nemzetiségi- és idegen nyelvoktatás feltételeinek javítása.
 • Az oktatási intézmény, valamint közvetlen környezetének szebbé, esztétikusabbá tétele, kulturált környezet kialakítása.
 • A kialakítandó testvérkapcsolatok (szlovák, német, angol) iskolakapcsolatok támogatása.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság az Alapítványt 1996. július 15-én 607. sorszám alatt nyilvántartásba vette, és 1996. december 18-án jogerőre emelte.

Amennyiben egyetért céljainkkal, kérjük támogassa alapítványunkat személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával.

Székhelye, címe:
2523 Sárisáp, Fő u. 97.