Nyomtatás

Meghívó taggyűlésre

A Magyar Vöröskereszt Sárisápi Alapszervezete 2018. február 28-án (szerdán) du. 15 óra 30 perckor taggyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A taggyűlés helye: Sárisápi Művelődési Ház.
 


Napirend:
 
1./ Beszámoló a 2017. évi munkáról
Előterjesztő: alapszervezet titkára
2./ 2018. évi célkitűzések ismertetése
Előterjesztő: alapszervezet elnöke
3./ Egyebek
 
Az ülés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van.  A határozatképtelenség  miatt megismételt taggyűlés időpontja: 2018. február 28. du. 16 óra, helyszíne változatlan.
A határozatképtelenség miatt megismételt alapszervezeti taggyűlés az eredeti meghívóban  rögzített napirendi pontok tekintetében a szavazásra jogosult tagok több mint negyedének jelenléte esetén határozatképes.
Az alapszervezet ülése nyilvános.
 
Dr. Pásztor Tibor  sk.
elnök