Nyomtatás

Képviselő-testületi ülés

on .

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 27-én, hétfőn 16.00 órakor tartja munkaterv szerinti rendes ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

 
                         

  Napirendi javaslat:

1./ Tájékoztató a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület működéséről
Előadó: Szekér Zoltán  egyesületi vezető
2./ Tájékoztató az Esztergomi Járási Hivatal 2017. évi munkájáról
Előadó: Kondár István ügysegéd
3./ 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadók: Kollár Károly polgármester,
                   Tittmann Jánosné pénzügyi főmunkatárs
4./ Beszámoló a Művelődési Ház működéséről
Előadó: Baranyi Péter intézményvezető
5./ Beszámoló a könyvtár működéséről
Előadók: Izsó Sándorné könyvtáros,
                 Katona Gabriella könyvtáros
6./ 2018. évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
- a telekadóról szóló rendelet felülvizsgálata,
- a kommunális adóról szóló rendelet felülvizsgálata,
- a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata,
- a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata,
- a közterületek használatáról szóló rendelet felülvizsgálata,
- a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálata,
- az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendelet felülvizsgálata.
Előadók: Kollár Károly polgármester,
                  Takácsné Molnár Anikó jegyző
7./ 2018. évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok felülvizsgálata
- helyiségbérleti díj,
- földhaszonbérleti díj,
- művelődési ház bérleti díjai,
- önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára,
- szolgálati lakás bérleti díja.
Előadók: Kollár Károly polgármester,
                  Takácsné Molnár Anikó jegyző
8./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről
Előadó: Kollár Károly polgármester
9./ Egyebek