Nyomtatás

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

on .

Sárisáp Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

Részletes tájékoztató a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján vagy a www.emet.gov.hu honlapon.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a pályázók az EPER-Bursa rendszerben. Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani a pályázóknak.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 7.