Sárisáp Község honlapja

Felhívás illegális szemétlerakás megszüntetésére

Tisztelt Lakosság!

Ismeretlen személyek a Kaolin úton, a szennyvíztisztító telep közelében zsákokban elhelyezett hulladékot, üvegtörmeléket, használt autógumikat, egyéb szemetet raktak le.

A község más külterületi részein is növekszik az illegálisan lerakott szemét, melynek elszállítása önkormányzatunknak jelentős többletköltséget okoz.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a település közigazgatási területén, valamint a külterületi részein illegális hulladékot elhelyező személy(ek) tekintetében önkormányzatunk az alábbi jogszabályok szerint jár el.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. §-a értelmében szabálysértést  követ el és ötezertől százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki települési hulladékot a közterületen rak le vagy helyez el.

A Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) 248. § (hulladékgazdálkodás rendjének megsértése) alapján bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, aki a hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot helyez el, illetve engedély nélkül vagy engedély kereteit túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet végez.

Kérjük szíves együttműködésüket, hogy a település értékeinek, környezetünk rendjének, egészségünk megóvásának érdekében bejelentéseikkel segítsék munkánkat!

Sárisáp, 2017. március 6.

Tisztelettel:

Kollár Károly                                                                             Takácsné Molnár Anikó
polgármester                                                                                           jegyző